แตงกวาลูกผสม เฑียรี่

  • แตงท่อน ขนาดผลยาว 14-16 ซม. ผิวสีขาวครีม ผลแข็งแรง
  • ปลูกได้ตลอดปี
  • ขนาด 100 กรัม