• ผิวสีขาวอมเขียว ขนาดผลเท่ากัน ขนาดผล 18-20 ซม. ผลแข็งแรง ปลูกได้ทุกฤดู
  •  ปริมาณ 10 กรัม