แตงกวาลูกผสม ก้องพิภพ ขนาด 50 กรัม

  • ผลและขั้วสีเขียวเข้ม
  • ปลายผลสีเขียวอ่อน
  • ขนาดผล 13-14 ซม.