แตงกวา โดนัท999 ขนาด 50 กรัม

  • ผลสีเขียวนวล
  • ขนาดผล 12-13 ซม.