แตงร้าน นาตาลี8 50 กรัม

  • ผลสีเขียวเข้ม ไส้ตัน
  • ผลดก น้ำหนักดี
  • ลำต้นใหญ่แข็งแรง
  • แตกแขนงดี
  • ทนต่ออาการร้อน
  • ขนาดผล 20-22 ซม.