แตงโมลูกผสม นาเดียร์ 102

  • ผลแข็งแรง ผลดก ผลทรงรี
  • ผิวเขียวเข้มออกดำ มีลายเส้นดำ เปลือกบาง
  • เนื้อในสีแดง เก็บได้นาน
  • น้ำหนัก 5-7 กก./ผล
  • ขนาด 40 กรัม