แตงร้านลูกผสมไดอาน่า ลักษณะผลทรงกระบอก ผิวผลเรียบ สีขาวครีม ผลยาว 18-20 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 38-42 วัน

  •  ปริมาณ 20 กรัม