แบล็คแคน : สำหรับให้การเจริญเติบโตของลำต้น มีธาตุอาหารรองเสริมที่สำคัญคือ แมกนีเซียม แคลเซียม เหล็ก ทองแดง