แพนต้าโกรว์ ตรา พ่อใหญ่สัมฤทธิ์

  • ช่วยป้องกันการขาดธาตุอาหารรองพืชทุกชนิด
  • ช่วยการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ให้แก่พืช
  • ช่วยสะสมอาหารของพืช ทำให้พืชทนต่อสภาพความแห้งแล้ง และลดปัญหาดอก ผลร่วงได้

ปริมาณการใช้ 10-20cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร