โนมินี่ 

ชื่อสามัญ: บิสไพริแบก โซเดียม 10% W/V

ขนาด 100cc.

สำหรับกำจัดวัชพืช :

  • วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าแดง หญ้านกสีชมพู
  • วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา ขาเขียด ตาลปัตรฤาษี
  • วัชพืชตระกูลกก เช่น กกขนาก กกทราย หนวดปลาดุก

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 40-80 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังหว่านข้าวหรือปักดำ 10-20 วันระบายน้ำออกก่อนพ่นสาร และทดน้ำเข้าแปลงนาหลังพ่น 2-3 วัน