ไธอะโนซาน

ชื่อสามัญ: ไทแรม 80%WG

คุณสมบัติ

เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชประเภทสัมผัส สามารถใช้ป้องกัน และกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้หลายชนิด ส่วนมากใช้กับเมล็ดและหัวของผักและไม้ดอกไม้ประดับ แต่ก็ใช้ควบคุมโรคที่ใบได้ด้วย

ใช้ป้องกันกำจัดโรค

  • โรคราสนิม ของหญ้า ผลไม้ ผัก
  • โรคแคงเกอร์ โรคสะแค็ป แอนแทรคโนสของพืชตระกูลส้ม มะนาว
  • โรครากเน่า โคนเน่า เน่าคอดิน
  • ใบจุด ของพืชตระกูลแตง มะเขือเทศ พริก
  • โรคราน้ำค้าง ของพืชตระกูลแตง มะระ

วิธีใช้

  • โรครากเน่า โคนเน่า เน่าคอดิน ใช้อัตรา 5-10 กรัม คุกเมล็ด 1 กิโลกรัม ก่อนปลูก
  • โรคทั่วไป ใช้อัตรา 20-40 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นลงบนพืชปลูก ทุก 7 วัน

ขนาด 100กรัม