ปุ๋ย ทุเรียน – เร่งลูก ขยายพู เพิ่มผลผลิต

ปุ๋ย ไม้ผล – ขยายลูก บำรุงผล

ปุ๋ย พืชผัก ไม้ดอก – บำรุงดอก บำรุงผลผลิต

  • ปุ๋ย วาย.วี.พี ปุ๋ยดี 3 จังหวะ

มีส่วนประกอบของ ฟิลเลอร์

  1. แคลเซียม – ช่วยปรับสภาพดิน เพิ่มความแข็งแรงให้กับพืช ต้านทานโรคและแมลง
  2. แมกนีเซียม – เป็นธาตุอาหารที่สำคัญในการสร้างคลอโรฟิลล์ของพืช ทำให้พืชปรุงอาหารได้มาก
  3. ซัลเฟอร์ – ช่วยในเรื่องของรสชาติและกลิ่นของผลผลิตให้ชัดเจน