สูตรบำรุงต้น บำรุงดอก สะสมอาหาร 

ใช้ได้กับพืช ไม้ผลทุกชนิด