ปุ๋ยระบบน้ำคุณภาพสูงจากอิสราเอล

ออคิเดนซ์ เป็นปุ๋ยเกล็ดระบบน้ำ ที่พร้อมเปลี่ยนสภาพเป็นสารละลายทันทีเมื่อสัมผัสความชื้น ซึ่งทำให้พืชได้รับสารอาหารทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใส่ ช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหาร และทำให้พืชตอบสนองไว

16-7-32 (บำรุงผลผลิต) 

  1. ช่วยบำรุงผลผลิตให้มีคุณภาพ
  2. ขยายขนาดผล
  3. สร้างคุณภาพเนื้อผล
  4. เพิ่มน้ำหนัก รสชาติดี
  • ละลายน้ำ 100%
  • ใช้ปริมาณน้อย
  • ซัลเฟตแท้
  • คุณภาพชัดเจน