ปุ๋ย นาข้าว – เร่งต้น แตกกอ  (ใช้แทนยูเรีย)

ปุ๋ย อ้อย – รองพื้น เร่งต้น เร่งโต (ใช้แทนยูเรีย)

ปุ๋ย ข้าวโพด มันสำปะหลัง หอมแดง เผือก ทุเรียน สัปปะรด – รองพื้น เร่งต้น เร่งการเจริญเติบโต

ปุ๋ยยางพารา – เร่งต้น ยางเล็ก 1-4 ปี (0.5-1 กก./ต้น)

ปุ๋ย พืชผัก ไม้ดอก – เร่งการเจริญเติบโต

มีส่วนประกอบของ ฟิลเลอร์

  1. แคลเซียม – ช่วยปรับสภาพดิน เพิ่มความแข็งแรงให้กับพืช ต้านทานโรคและแมลง
  2. แมกนีเซียม – เป็นธาตุอาหารที่สำคัญในการสร้างคลอโรฟิลล์ของพืช ทำให้พืชปรุงอาหารได้มาก
  3. ซัลเฟอร์ – ช่วยในเรื่องของรสชาติและกลิ่นของผลผลิตให้ชัดเจน