ปุ๋ยระบบน้ำคุณภาพสูงจากอิสราเอล

ออคิเดนซ์ เป็นปุ๋ยเกล็ดระบบน้ำ ที่พร้อมเปลี่ยนสภาพเป็นสารละลายทันทีเมื่อสัมผัสความชื้น ซึ่งทำให้พืชได้รับสารอาหารทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใส่ ช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหาร และทำให้พืชตอบสนองไว

20-20-20 (บำรุงต้นทั่วไป) 

  1. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช
  2. ช่วยฟื้นฟูสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว
  • ละลายน้ำ 100%
  • ใช้ปริมาณน้อย
  • ซัลเฟตแท้
  • คุณภาพชัดเจน