ปุ๋ยระบบน้ำคุณภาพสูงจากอิสราเอล

ออคิเดนซ์ เป็นปุ๋ยเกล็ดระบบน้ำ ที่พร้อมเปลี่ยนสภาพเป็นสารละลายทันทีเมื่อสัมผัสความชื้น ซึ่งทำให้พืชได้รับสารอาหารทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใส่ ช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหาร และทำให้พืชตอบสนองไว

8-24-24 (เร่งสะสมอาหาร) 

  1. ช่วยกระตุ้นการสะสมอาหารเพื่อเตรียมหร้อมในการออกดอก
  2. บำรุงผลผลิตให้สมบูรณ์
  • ละลายน้ำ 100%
  • ใช้ปริมาณน้อย
  • ซัลเฟตแท้
  • คุณภาพชัดเจน