ปุ๋ย นาข้าว – รับรวง เพิ่มผลผลิต

ปุ๋ย อ้อย – ขยายลำ เพิ่มผลผลิต

ปุ๋ย ข้าวโพด  สัปปะรด ทุเรียน – เพิ่มผลผลิต  เพิ่มขนาดผลใหญ่

ปุ๋ยยางพารา – ยางเปิดกรีด (1 กก./ต้น/ครั้ง)

ปุ๋ย พืชผัก – บำรุงดอก บำรุงผลผลิต

  • ปุ๋ย วาย.วี.พี ปุ๋ยดี 3 จังหวะ

มีส่วนประกอบของ ฟิลเลอร์

  1. แคลเซียม – ช่วยปรับสภาพดิน เพิ่มความแข็งแรงให้กับพืช ต้านทานโรคและแมลง
  2. แมกนีเซียม – เป็นธาตุอาหารที่สำคัญในการสร้างคลอโรฟิลล์ของพืช ทำให้พืชปรุงอาหารได้มาก
  3. ซัลเฟอร์ – ช่วยในเรื่องของรสชาติและกลิ่นของผลผลิตให้ชัดเจน