ปุ๋ยระบบน้ำคุณภาพสูงจากอิสราเอล

ออคิเดนซ์ เป็นปุ๋ยเกล็ดระบบน้ำ ที่พร้อมเปลี่ยนสภาพเป็นสารละลายทันทีเมื่อสัมผัสความชื้น ซึ่งทำให้พืชได้รับสารอาหารทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใส่ ช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหาร และทำให้พืชตอบสนองไว

25-7-15 (เร่งต้นระยะแรก) 

  1. ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ของลำต้นและใบ
  2. กระตุ้นการแตกใบอ่อน
  • ละลายน้ำ 100%
  • ใช้ปริมาณน้อย
  • ซัลเฟตแท้
  • คุณภาพชัดเจน